Leikeplasspøt

Eg skal vera heilt ærleg og sei det som det er. Å vera med på leikeplassen er ganske kjedeleg. I alle fall når det er forventa at eg skal vera med i leiken.

Heldigvis er Maiblomen relativt sjølvgåande og krev ikkje så mykje merksemd anna enn å få stadfesta at e er der og eg ser han. I dag hadde eg med spøtet mitt og fekk gjort ganske masse medan me var der. Neste gong må eg ta med eit som tåle litt meir enn
Peacock Shawlette.